Skip to main content

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

ZÁKLADNÍ INFORMACE O OCHRANĚ ÚDAJŮ NA NAŠICH FORMULÁCH

ÚDAJE OSOBY ZODPOVĚDNÉ PRO ZPRACOVÁNÍ DAT

Název subjektu: GENERAL DRIVER MOTOR S.L., (dále jen “GDM”),
Adresa: C / Pino Albar, 124, loď 8, 47162, ALDEAMAYOR DE SAN MARTÍN, Valladolid.
Telefon: 9834047304
E-mail: administracion@generaldrivermotor.com

1. Webový formulář pro kontakt

a. Účel

Zadejte odpověď na Váš požadavek na informace prostřednictvím kontaktního formuláře

Zasílejte komunikaci a informace GDM různými způsoby, včetně elektronických prostředků, pokud k tomu zaškrtnete políčko.

1. Legitimita.

Legitimita zpracování vašich údajů je výslovným souhlasem zúčastněné strany.

2. Příjemci.

Žádné údaje nebudou převedeny na třetí strany, s výjimkou zákonné povinnosti.

3. Spontánní kandidatury.

 • Účel Udělat mu účast v procesech výběru zaměstnanců, které provádí GDM.
 • Legitimita. Legitimita pro zacházení s osobními údaji je založena na výslovném souhlasu poskytnutém zúčastněnou stranou, kterou nám poskytl na základě jeho spontánní žádosti.
 • Příjemci Žádné údaje nebudou předány třetím stranám, s výjimkou právního závazku.
 • Exkluzivní pro klienty. Účel.- Dodací faktury. V GDM zpracováváme vaše osobní údaje za účelem správy služeb vyplývajících ze smluvního vztahu, jakož i závazků vyplývajících ze smlouvy.

Reklama. V GDM zpracováváme vaše údaje, abychom vám nabídli naše produkty a služby / kurzy, aktivity a workshopy / naši činnost.

b. Legitimita.

 • Platební faktury: Legitimita zpracování vašich údajů je výslovný souhlas zainteresované strany, splnění zákonné povinnosti a plnění smlouvy.
 • Reklama: Oprávněnost zpracování vašich údajů je výslovným souhlasem zúčastněné strany.

c. Příjemci

 • Platební faktury: Žádné údaje nebudou předány třetím stranám, s výjimkou právních závazků.
 • Reklama: Žádné údaje nebudou předány třetím stranám, s výjimkou právních závazků.

2. Ošetření obrazů videokamerových kamer.

Naše zařízení jsou z bezpečnostních důvodů vybaveny trvalými systémy sledování videa. Obrazy pořízené systémy sledování videa budou uchovávány nejdéle po dobu jednoho měsíce od jejich zachycení v souladu s instrukcí Španělské agentury pro ochranu údajů č. 1/2006 ze dne 8. listopadu o zpracování osobních údajů pro účely dohledu prostřednictvím systémů kamery nebo videokamery.

PRÁVA V ZPRACOVÁNÍ DAT DALŠÍ INFORMACE O OCHRANĚ ÚDAJŮ

Údaje, které GDM může shromažďovat pro použití, navigaci na webových stránkách, prostřednictvím našich formulářů, prostřednictvím e-mailu nebo z důvodu smluvního vztahu, který je propojený s GDM, jsou osobními údaji. V době vyplnění všech formulářů, které jsou k dispozici na našich webových stránkách, je řada povinných údajů, jejichž pole jsou označeny symbolem *. V případě, že takové pole nevyplní, nemohou být popsané účely jednotlivých formulářů provedeny.

V některých případech vás informujeme, že jednoduchým používáním a navigací na našich webových stránkách bude GDM ukládat data týkající se:

 • IP adresa
 • Verze prohlížeče
 • Operační systém
 • Doba návštěvy nebo navigace prostřednictvím webové stránky

Pro veškeré zpracování dat obsažené v těchto zásadách ochrany osobních údajů můžete uplatnit

práva na přístup, opravu, vymazání, opozici, stejně jako další práva vyvíjená v doplňujících informacích.

Společnost GDM si vyhrazuje právo kdykoli změnit nebo upravit tyto zásady ochrany osobních údajů. Proto vám doporučujeme, abyste si je prohlédli při každém přístupu na web. V případě, že je uživatel registrován na webových stránkách a přihlásit se ke svému účtu nebo profilu, k přístupu do systému, budete o tom informováni v případě, že došlo k podstatným změnám v souvislosti se zpracováním osobních údajů.

Pro jaký účel zpracováváme vaše osobní údaje?

Účel zpracování údajů shromážděných prostřednictvím formulářů dostupných na našich webových stránkách, e-mailem nebo na základě smluvního vztahu, který vás propojí s GDM, bude popsán v každém případě v základních informacích o ochraně údajů.

Jak dlouho budeme uchovávat vaše osobní údaje?

Ve službě GDM budeme uchovávat vaše osobní údaje během období uvedených v poli, které je uvedeno níže:

ZPRACOVÁNÍ DAT

ÚDAJ O OCHRANĚ ÚDAJŮ

Webový formulář s reklamou

Přijmout příjem reklamy

Vaše osobní údaje budou zpracovány, dokud nebude souhlas udělený pro tento účel zrušen.

Neakceptuje přijímání reklamy

Vaše osobní údaje budou zpracovávány v době nezbytně nutné k uspokojení vašich požadavků.

Spontánní kandidatura

Podle zásady ochrany osobních údajů společnosti GDM budou vaše osobní údaje uchovány po dobu maximálně jednoho roku od obdržení životopisu.

Exkluzivní pro klienty

Faktury a dodací listy

Vaše osobní údaje budou zpracovány až do ukončení smluvního vztahu. Jakmile budou vaše údaje zachovány po dobu 6 let v souladu s ustanoveními obchodního zákoníku. Pro daňové účely budou vaše údaje uchovávány po dobu 4 let v souladu s ustanoveními obecného daňového zákona.

Reklama

Vaše osobní údaje budou zpracovány, dokud nebude souhlas udělený pro tento účel zrušen.

Systémy video sledování

Záznamy budou uchovávány po dobu jednoho měsíce od jejího zachycení v souladu s instrukcí Španělské agentury pro ochranu údajů č. 1/2006 ze dne 8. listopadu o zpracování osobních údajů pro účely dohledu prostřednictvím systémů kamer nebo videokamer, stejně jako podle článku 22 projektu Organického zákona o ochraně osobních údajů.

Jaká je legitimita pro zpracování vašich dat?

Legitimita pro zacházení s údaji, které tato politika ochrany osobních údajů obsahuje, je:

 1. Plnění smlouvy o poskytování služeb
 2. Výslovný souhlas zainteresované strany při zpracování těchto údajů:
  • Zpracování údajů ve formuláři pro kontakt na web.
  • Zpracování údajů poskytovaných na základě jeho spontánní kandidatury.
  • Zpracování údajů zákazníků, které se odrážejí na fakturách a dodacích listech.
  • Posílání informací o našich produktech a službách.
 3. Dodržení zákonné povinnosti:
  • Podmínky zachování vašich údajů po dokončení smluvního vztahu vycházejí z dodržování ustanovení obchodního zákoníku.
  • Sdělování vašich údajů na žádost Inspektorátu státní pokladny se řídí zákonem č. 58/2003 ze dne 17. prosince generální daň.
 4. Legitimní zájem sledovaný správcem.

Zpracování snímků zachycených systémy video pozorování. K kterým příjemcům budou vaše údaje sděleny?

Jak je uvedeno v základních informacích, žádné údaje nebudou převedeny na třetí strany kromě právního závazku. V případech, kdy je to nutné, mohou být údaje o zákaznících převedeny na následující agentury v souladu se zákonnou povinností:

 1. Potřebné údaje pro splnění zákonné povinnosti mohou být převedeny na španělskou daňovou agenturu.
 2. K bankovním subjektům, které odpovídají, být aktuální platby.
 3. V případě, že se o to požádá, budou vaše údaje převedeny na inspektorát práce.

Jaká jsou Vaše práva ve vztahu k zpracování dat?

Vy jako držitel údajů má právo získat potvrzení o existenci zpracování údajů, aby přístup k vašim osobním údajům, požádat o opravu údajů, které jsou nepřesné nebo případně požádat o odstranění, kdy kromě jiných důvodů , údaje již nejsou nezbytné pro účely, pro které byly shromážděny, nebo vy jako zúčastněná strana odvoláte udělený souhlas. GDM se bude snažit, aby se vaše data v souladu s platnými předpisy, i když jako zájemci mohou uplatnit v každém případě omezit zpracování údajů. V některých případech se může uplatnit své právo na přenositelnost údajů, které budou dodány ve strukturované podobě, běžně užívaný mechanický vy nebo novou léčbu odpovědný za jmenování čtení. Budete mít právo kdykoli odvolat souhlas za jakoukoli léčbu, kterou jste jí poskytli.

Chcete-li uplatnit vaše práva, kontaktujte nás prostřednictvím e-mailové adresy administracion@generaldrivermotor.com. Budete mít právo podat žalobu u španělské Agentury pro ochranu údajů v případě, že se domníváte, že uplatnění vašich práv nebylo dostatečně řešeno.

Maximální doba pro vyřešení bude jeden měsíc od obdržení vaší žádosti. V případě jakýchkoli změn vašich údajů vám děkujeme, že jste o tom informovali písemně, abychom aktualizaci aktualizovali.