Skip to main content

POLÍTICA DE PRIVACITAT

INFORMACIÓ BÀSICA SOBRE PROTECCIÓ DE DADES EN ELS NOSTRES FORMULARIS

 

DADES DEL RESPONSABLE DEL TRACTAMENT DE LES DADES

Nom entitat: GENERAL DRIVER MOTOR S.L., (en endavant, GDM),
Direcció: C/ Pino Albar, 124, nave 8, 47162, ALDEAMAYOR DE SAN MARTÍN, Valladolid. Telèfon: 9834047304
Correu electrònic: administracion@generaldrivermotor.com

1. Formulari de contacte web

a. Finalitat.

Donar contestació a la seva sol·licitud d’informació realitzada a través del nostre formulari de contacte.

Enviar-li comunicacions i informacions de GDM per diferents mitjans, inclosos els electrònics, excepte si marca la casella destinada a aquest efecte.

1. Legitimació.

La legitimació per al tractament de les seves dades és el consentiment exprés de l’interessat.

2. Destinataris.

No se cediran dades a tercers, excepte obligació legal.

3. Candidatures espontànies.

 • Finalitat. Fer-li partícip dels processos de selecció de personal que es realitzin per GDM.
 • Legitimació. La legitimació per al tractament de les dades de caràcter personal es basa en el consentiment exprés atorgat per l’interessat que ens confereix en virtut de la seva candidatura espontània.
 • Destinataris. No se cediran dades a tercers excepte obligació legal.
 • Exclusiu per clientesa. Finalitat. Factures albarans. A GDM tractem les seves dades personals amb la finalitat de gestionar els serveis derivats de la relació contractual així com els compromisos derivats del contracte.

Publicitat. A GDM tractem les seves dades amb la finalitat d’oferir els nostres productes i serveis.

b. Legitimació.

  • Factures i albarans: La legitimació per al tractament de les seves dades és el consentiment exprés de l’interessat, el compliment d’una obligació legal i l’execució d’un contracte.
  • Publicitat: La legitimació per al tractament de les seves dades és el consentiment exprés de l’interessat.

c. Destinataris.

 • Factures i albarans: No es cediran dades a tercers, excepte obligació legal..
 • Publicitat: No es cediran dades a tercers, excepte obligació legal.

 

2. Tractament d’imatges de càmeres de videovigilància.

Les nostres instal·lacions estan dotades de sistemes de videovigilància permanents per raons de seguretat. Les imatges captades pels sistemes de videovigilància es conservaran durant el termini màxim d’un mes des de la captació, d’acord amb la Instrucció 1/2006, de 8 de novembre, de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, sobre el tractament de dades personals amb fins de vigilància a través de sistemes de càmeres o videocàmeres.

DRETS AL TRACTAMENT DE DADES INFORMACIÓ ADDICIONAL SOBRE PROTECCIÓ DE DADES

Les dades que GDM pugui recopilar per l’ús, navegació de la pàgina web, a través dels nostres formularis, via email o amb motiu de la relació contractual que l’uneix amb GDM són dades de caràcter personal. A l’hora d’emplenar cadascun dels formularis presents a la nostra pàgina web existiran una sèrie de dades obligatòries, els camps es troben marcats amb el símbol *. En el cas de no omplir aquests camps, no es podran dur a terme les finalitats descrites de cada un dels formularis.

En algunes ocasions, l’informem que pel simple ús i navegació per la nostra Pàgina web, GDM emmagatzemarà dades relatives a:

 • Adreça IP
 • Versió del navegador
 • Sistema operatiu
 • Durada de la visita o navegació per la pàgina web

Per a tots els tractaments de dades presents en aquesta política de privacitat, podrà exercitar els
drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, així com altres drets desenvolupats a informació addicional.

GDM es reserva el dret a modificar o adaptar la present política de privacitat en tot moment. Per tant, us recomanem que revisi la mateixa cada vegada que accedeixi a la pàgina web. En el cas que l’usuari s’hagi registrat a la pàgina web i accedeixi al seu compte o perfil, en accedir a la mateixa, se li informarà en el cas que hi hagi hagut modificacions substancials en relació amb el tractament de les seves dades personals.

Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?

La finalitat del tractament de les dades recollides mitjançant els formularis disponibles a la nostra pàgina web, per correu electrònic o en virtut de la relació contractual que l’uneix amb GDM, serà la descrita, en cada cas, a la informació bàsica sobre protecció de dades.

Durant quant de temps anem a conservar les seves dades personals?

A GDM conservarem les seves dades de caràcter personal durant els terminis establerts en el requadre que apareix a continuació:

TRACTAMENT DE DADES

TEMPS DE CONSERVACIÓ DE DADES

Formulari de contacte web amb publicitat

Accepta rebre publicitat

Les seves dades de caràcter personal seran tractades fins que es revoqui el consentiment atorgat a l’efecte.

No accepta rebre publicitat

Les seves dades de caràcter personal seran tractats durant el temps estrictament necessari per atendre la seva sol·licitud.

Candidatura espontània

En virtut de la política de conservació de GDM, les seves dades de caràcter personal seran conservades durant el termini màxim d’UN ANY des de la recepció del currículum vitae.

Exclusiu per a clients

Factures i albarans

Les seves dades de caràcter personal seran tractades fins que finalitzi la relació contractual. Un cop finalitzada la mateixa, i als efectes mercantils, les seves dades seran conservats per un període de 6 anys en compliment del que indica el Codi de comerç. A efectes fiscals, les seves dades seran conservades per un període de 4 anys en compliment del que indica la Llei General Tributària.

Publicitat

Les seves dades de caràcter personal seran tractades fins que es revoqui el consentiment atorgat a l’efecte.

Sistemes de videovigilància

Els enregistraments seran conservats durant el termini d’UN MES des de la seva captació d’acord amb la Instrucció 1/2006, de 8 de novembre, de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, sobre el tractament de dades personals amb fins de vigilància a través de sistemes de càmeres o videocàmeres, així com en virtut de l’article 22 del Projecte de Llei orgànica de protecció de dades de caràcter personal.

Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?

La legitimació per al tractament de les dades que alberga la present política de privacitat és:

 1. Execució d’un contracte de prestació de serveis
 2. Consentiment explícit de l’interessat en els següents tractaments de dades:
  • Tractament de les dades en el formulari de contacte web.
  • Tractament de les dades facilitades en virtut de la seva candidatura espontània.
  • Tractament de les dades de client que apareixen reflectits en les factures i albarans.
  • L’enviament d’informació sobre els nostres productes i serveis.
 3. Compliment d’una obligació legal:
  • Els terminis de conservació de les seves dades un cop finalitzada la relació contractual es basa en el compliment del que estableix el Codi de Comerç.
  • Comunicació de les seves dades quan així ho sol·liciti la Inspecció d’Hisenda està emparada per la Llei 58/2003, de 17 de Desembre, General Tributària.
 4. Interès legítim perseguit pel responsable del tractament.

El tractament de les imatges captades pels sistemes de videovigilància. A què destinataris es comunicaran les seves dades?

Tal com s’ha indicat en la informació bàsica no es cediran dades a tercers excepte obligació legal. En aquells casos en què sigui necessari, les dades de clients podran ser cedits als següents organismes, en compliment una obligació legal:

 1. Es podran cedir a l’Agència Tributària Espanyola aquelles dades necessàries per al compliment de l’obligació legal.
 2. A les entitats bancàries que correspongui, per estar al corrent de pagaments.
 3. En el cas que ens sigui sol·licitat, les seves dades seran cedides a la Inspecció de Treball.

Quins són els seus drets en relació amb el tractament de dades?

Vostè com a titular de dades té dret a obtenir confirmació sobre l’existència d’un tractament de les seves dades, a accedir a les seves dades personals, sol·licitar la rectificació de les dades que siguin inexactes o, si escau, sol·licitar la supressió, quan entre altres motius , les dades ja no siguin necessaris per als fins per als quals van ser recollits o vostè com a interessat retiri el consentiment atorgat. GDM tractarà i conservarà les seves dades d’acord amb la normativa vigent, sense perjudici que com a interessat pugui sol·licitar en tot cas, la limitació del tractament de les seves dades. En certs supòsits podrà exercitar el seu dret a la portabilitat de les dades, que seran lliurats en un format estructurat, d’ús comú o lectura mecànica a vostè o al nou responsable de tractament que designi. Tindrà dret a revocar en qualsevol moment el consentiment per a qualsevol dels tractaments per als que l’ha atorgat.

Per exercitar els seus drets poseu-vos en contacte amb nosaltres a través de l’adreça de correu electrònic administracion@generaldrivermotor.com. Tindrà dret a presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades en el cas que consideri que no s’ha atès convenientment l’exercici dels seus drets.

El termini màxim per a resoldre serà el d’un mes a comptar de la recepció de la seva sol·licitud. En el cas de produir-se alguna modificació de les seves dades, li agraïm ens ho comuniqui degudament per escrit amb la finalitat de mantenir les seves dades actualitzades.