Skip to main content

AVÍS LEGAL

Les presents Condicions Generals tenen per objecte regular les condicions d’ús del lloc web“www.generaldrivermotor.com” (en endavant, “el web”). El seu titular és GENERAL DRIVER MOTOR S.L. (En endavant, GDM), amb CIF B47636519, domicili al C / Pino Albar, 124, nau 8, 47162, ALDEAMAYOR DE SAN MARTÍN, Valladolid, i inscrita en el Registre mercantil de Valladolid, Tom 1342, Foli 191; Full VA-21748, Inscripció 1a, amb la qual es pot posar en contacte a través d’administracion@generaldrivermotor.com i del telèfon 983.404.304.

1. Condicions d’accés.

La finalitat d’aquesta web és informar sobre l’empresa i sobre la plataforma virtual dels nostres productes, captar interessats etc. La seva utilització suposa l’acceptació plena per l’Usuari d’aquestes condicions, de manera que si no està d’acord amb el contingut de les mateixes haurà d’abstenir de fer ús del web, així com dels serveis que s’hi ofereixen. GDM es reserva el dret a efectuar les modificacions que consideri oportunes, podent modificar, suprimir o incloure, sense previ avís, nous continguts i / o serveis, així com la forma en què aquests apareguin presentats i localitzats i les condicions d’ús de la web .

L’Usuari accepta que l’accés i ús del web i dels continguts inclosos en la mateixa té lloc lliure i conscientment, sota la seva exclusiva responsabilitat, i en conseqüència es compromet a:

    • No utilitzar la web per a la realització d’activitats contràries a la llei, a la moral, a l’ordre públic, en general, i fer un ús lícit i honrat conforme a les presents Condicions Generals, així com abstenir-se de realitzar qualsevol acte que pugui malmetre , inutilitzar, sobrecarregar o deteriorar el web i / o impedir el normal ús i utilització per part de la resta d’usuaris.
    • No manipular o alterar qualsevol contingut del web sense el consentiment exprés i per escrit del seu titular. Qualsevol alteració, modificació o manipulació sense el consentiment del seu titular, eximeix al seu aquest de cap responsabilitat.
    • No reproduir, copiar, distribuir, comunicar públicament, transformar o modificar els continguts, llevat que es compti amb la preceptiva autorització del titular dels corresponents drets o això resulti legalment permès; així com suprimir, eludir o manipular el Copyright i altres dades identificatives dels drets de GDM o dels seus titulars incorporats als continguts, així com els dispositius tècnics de protecció, o qualsevol mecanisme d’informació que poguessin contenir els ressenyats continguts.
    • No introduir o difondre a la web programes de dades (virus o qualsevol tipus de programari de caràcter nociu) susceptibles de provocar danys a la web.

GDM no garanteix la disponibilitat i continuïtat del web ni es fa responsable dels danys i perjudicis que es puguin produir, ni dels defectes tècnics, inclosos virus o altres elements lesius, qualsevol que sigui la naturalesa, derivats de l’ús de la informació i de les matèries contingudes en el web.

2. Ús de cookies.

Amb l’objecte de prestar un millor servei, GDM pot emmagatzemar en l’ordinador de l’Usuari petits fitxers d’informació denominats cookies, utilitzats per al correcte funcionament d’alguns dels serveis que s’ofereixen, així com per realitzar estadístiques d’ús, diagnosticar problemes en la web, i per a l’administració d’alguns dels serveis oferts. Per limitar o restringir l’admissió de cookies al seu equip, l’Usuari pot configurar el seu navegador a aquest efecte. Per a més informació, si us plau visiti la nostra política de cookies.

3. Responsabilitats.

L’Usuari respondrà dels danys i perjudicis de tota naturalesa que GDM o qualsevol tercer pugui patir com a conseqüència de l’incompliment de qualsevol de les obligacions a què queda sotmès per les presents Condicions Generals.

GDM no assumeix cap responsabilitat ni realitza cap control sobre els possibles hipervincles que contingui el web a continguts externs a la mateixa; no obstant això, retirarà aquells enllaços que incloguin continguts il·lícits tan aviat com en sigui coneixedor.

4. Propietat Intel·lectual i Industrial.

L’Usuari reconeix que tots els continguts del web i, en concret, de tota la informació i materials, l’estructura, selecció, ordenació i prestació dels seus continguts, programes i desenvolupament d’aplicacions utilitzats en relació amb ells, estan protegits per drets d’ propietat intel·lectual i industrial propietat del titular del web o, si escau, de tercers.

En cap cas l’accés als mateixos o la seva utilització per part de l’Usuari implicarà cap tipus de renúncia, transmissió o cessió total ni parcial d’aquests drets, ni confereix cap dret d’utilització, alteració, explotació, reproducció, distribució o comunicació pública sobre aquests continguts sense la prèvia i expressa autorització específicament atorgada a tal efecte per part de GDM o del tercer titular dels drets afectats.

GDM és titular dels elements que integren el disseny gràfic de la seva web, els menús, botons de navegació, el codi, els textos, imatges, textures, gràfics i qualsevol altre contingut de la pàgina web o, en altres casos, disposa de la corresponent autorització per a la utilització d’aquests elements.

Totes les marques, noms comercials o signes distintius mostrats en aquesta pàgina són propietat de GDM i / o de terceres empreses. Es prohibeix usar-los o descarregar-los permanentment, copiar o distribuir-los per qualsevol mitjà sense el preceptiu consentiment del seu titular.

En el cas que qualsevol Usuari o un tercer considerin que qualsevol dels continguts ha estat introduït a la web amb violació dels seus drets de propietat intel·lectual o industrial haurà d’enviar una notificació a GDM identificant-se a si mateix i al titular dels drets de propietat intel·lectual o industrial suposadament infringits, aportant títol o acreditació de la representació dels esmentats drets.

5. Protecció de dades.

D’acord amb el que estableix la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l’informem que les dades personals facilitades a través del formulari de contacte present al web són tractades amb la finalitat de donar-li contestació, si cas, a la seva sol·licitud d’informació, així com per remetre-li comunicacions comercials sobre la nostra oferta de productes per diferents mitjans, inclosos els electrònics, llevat que marqui la casella disposada a aquest efecte.

Per a l’exercici dels seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició s’ha de dirigir al responsable del fitxer, GENERAL DRIVER MOTOR S.L. a l’adreça: C / Pino Albar, 124, nau 8, 47162, ALDEAMAYOR DE SAN MARTÍN, Valladolid.

6. Confidencialitat.

Tota informació que qualsevol de les parts comuniqui o faciliti a l’altra o a la qual tinguin accés qualsevol d’elles, serà considerada confidencial i no podrà ser divulgada, mostrada, reproduïda, copiada, discutida amb tercers, ni emprada per cap de les parts per a fins aliens als que van motivar la seva comunicació.

7. Legislació aplicable i jurisdicció.

Les presents Condicions Generals es regiran pel que disposa la legislació espanyola. Per les qüestions que puguin suscitar-se entre les parts en relació amb la interpretació i execució del present document, ambdues parts acorden de forma expressa i amb renúncia de qualsevol altre fur que pogués correspondre’ls, a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals de Valladolid.

© Copyright 2016 GENERAL DRIVER MOTOR, S.L. – Tots els drets reservats.