Skip to main content

La gamma de models Simodrive 611 de Siemens estan molt estesos en el món de la maquinària CNC. Són equips modulars en què l’etapa de potència i el control són intercanviables de forma independent, la qual cosa els atorga una gran versatilitat i adaptabilitat.

Anem a veure els avisos que aquest dispositiu ens llança per indicar-nos la necessitat d’un manteniment correctiu sobre l’aparell.

Simodrive 611

Simodrive 611

Alertes dels dispositius Simodrive 611.

Les alarmes més freqüents que ens podem trobar en aquests drivers són:

  • 300.039 “Error durant la identificació de la unitat de potència”.
  • 300.500 “Error en arrencada”.
  • 300501 “Vigilància d’intensitat màxima”.
  • 300.607 “Regulador d’intensitat al màxim”.

Totes aquestes avaries podrien haver estat evitades si s’hagués fet un manteniment preventiu a temps. D’aquesta manera podrem evitar que la nostra línia de producció tingui parades inesperades i no desitjades. Insistim moltes vegades en aquest punt, el manteniment preventiu és un procés d’estalvi, no un cost. I només aporta beneficis a l’empresa.

Pot arribar a passar que, per no realitzar l’esmentat manteniment preventiu, els components de l’equip o les seves plaques acabin molt danyats dificultant enormement la seva reparació. Si s’arriba a aquesta situació, l’única solució és la substitució de l’equip, la qual cosa és un sobrecost respecte a una reparació o en el millor dels casos una posada a punt.

Simodrive 611

Simodrive 611

El procés de manteniment.

El primer pas en el manteniment preventiu de models Simodrive 611 que es realitza a GDM és una profunda neteja de plaques electròniques. El motiu és que aquest procés evitarà problemes derivats de la corrosió per elements químics de l’ambient que es van dipositant en elles (greixos, olis, pols metàl·liques, humitat, etc …). Aquesta neteja és molt important ja que evitarem possibles curtcircuits o pèrdues d’aïllament que es poguessin donar a causa d’aquests elements.

Simodrive 611

Una vegada que es té l’equip net es procedeix al canvi de components. Ens centrarem en aquells que per la seva composició química tenen una durabilitat limitada pel que fa a nombre d’hores de treball i la temperatura que suporten. També es canvien els components opto-electrònics que per la seva naturalesa tenen un desgast per hores de treball.

Simodrive 611

Un altre “focus” d’avaries en els drivers és el sistema de ventilació i refrigeració dels mateixos. La clau està en què un sobreescalfament de l’equip pot provocar danys en els components que en moltes ocasions són irreversibles. Per tot això és important que en el manteniment preventiu es realitzi un canvi de components de refrigeració, una neteja de dissipadors i canviar la pasta de dissipació tèrmica.

Si disposeu d’aquest tipus d’equips i necessiteu una valoració més en profunditat, no dubteu en escriure’ns des AQUEST FORMULARI.

Simodrive 611